O nas

Serwis Nadbałtyckiego Centrum Kultury, DanceDesk, dostarcza wiarygodnych informacji wszystkim, którzy interesują się tańcem współczesnym jako formą sztuki. Przybliżamy sylwetki artystów, publikujemy artykuły, recenzujemy spektakle, propagujemy rozwój tańca, podkreślamy znaczenie tańca w rozwoju kultury.

Biorąc pod uwagę to, jak silnym ośrodkiem rozwoju tańca współczesnego jest Trójmiasto, DanceDesk, będąc inicjatywą Nadbałtyckiego Centrum Kultury, poświęca uwagę teatrom tańca działającym w województwie Pomorskim.

Spektakle teatru tańca są kompilacją wielu form scenicznych. Ruch przenika się z muzyką, angażuje się sztuki plastyczne i nowe media. Przez wiele lat sztuka tańca współczesnego rozwijała się na obrzeżach sceny artystycznej i nie znajdowała należnego jej miejsca w dyskursie naukowym. W ostatnich latach sytuacja ta uległa zmianie, powodując iż teatr tańca stał się zauważalną i szeroko omawianą dziedziną sztuki.

Chcemy by serwis DanceDesk ułatwiał spotkanie miłośników i twórców teatru tańca, chcemy także by taniec współczesny jako dziedzina sztuki znajdował należną uwagę u ludzi naukowo zajmujących się teatrem, dlatego też gorąco zachęcamy do dyskusji i publikacji na naszej stronie.