Mężczyźni nie tańczą – solowy spektakl Marka Kakareko – Teatr Ruchu Cynada.

Mężczyźni nie tańczą – solowy spektakl Marka Kakareko (Teatr Ruchu Cynada)

„Jestem akcją, wszelkim przejawem działania. Donikąd się nie spieszę, niczego nie muszę udowadniać. Akceptuję swoją niewiedzę i opuszczam błędne poglądy. Aktywny i jednocześnie nieporuszony rozumem. To jest sposób w jaki mężczyzna wyraża się w przestrzeni – świecie, który rozpoznaje poprzez kobietę – mądrość, przejaw żeńskich właściwości.

Koncept i taniec: Marek Kakareko, choreografia: Bożena Eltermann, Marek Kakareko, reżyseria Bożena Eltermann

 

MAREK KAKAREKO:

w 1998 r. nawiązuje współpracę z Teatrem Ekspresji Wojciecha Misiuro, w którym poznaje Bożenę Eltermann. Inspiracja, której doświadcza w wyniku sposobu, w jaki artystka rozumie teatr tańca, jest powodem odejścia  z Teatru Ekspresji i od 1999 rozpoczęcia wieloletniej współpracy  z jej autorskim Teatrem CYnada, z którym jest związany do dziś. W tym czasie gra gościnnie w Teatrze Patrz Mi Na Usta Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza oraz bierze udział w produkcjach SFINKSa Alicji Grucy i Roberta Florczaka.

 

Zrealizowano w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

23 i 24 marca, 2013, godz. 18. Stacja Oruna / Dworek Artura GAK, ul. Dworcowa 9, Gdańsk Orunia

BIlety 10/15 zł

Dojazd autobusami nr.: 151, 189, 207, 210, 232

info 58 306 66 76 wew. 37