Bałtyckie Spotkania Teatrów Tańca

BSTT

10 września 2011 - 19 września 2011.

Nowy trójmiejski festiwal, prezentujący zespoły teatru tańca z Polski i Europy.

Nowy festiwal ma umożliwić stały, cykliczny kontakt z europejską czołówką.

- Nasz festiwal ma na celu sformułowanie i zdefiniowanie współczesnego profesjonalnego teatru tańca

- Wydaje się nam to istotne, zwłaszcza w kontekście ożywienia, jakie od kilku lat zaobserwować można wokół spektakli taneczno-muzycznych.

Chcemy pokazywać zespoły, które nie mogą funkcjonować bez ramy instytucjonalnej -  mówił Marek Weiss

czytaj więcej