widzenie poprzedza słowa

Widzenie konstytuuje oglądany obiekt. Obiektem jest tancerz. Jakie odczucia towarzyszą oglądającemu gdy obiekt ten zmienia swoją tożsamość, porzuca wcześniej zdefiniowaną formę na rzecz ciągłej przemiany. Jakie odczucia towarzyszą nam gdy oglądamy  akt twórczy dziejący się na żywo, a jakie gdy widzimy ten sam akt w formie video? Tancerze w swoim spektaklu eksperymentują z ideą postrzegania tancerza, jego płcią, wyglądem, sposobem poruszania się, granicą pomiędzy dziełem sztuki a jego dokumentacją, wpływając tym samy na percepcję odbiorcy.

Koncept i realizacja: Anna Steller, Krzysztof “Leon” Dziemaszkiewicz, Maciek Salamon