Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST

Międzynarodowy Konkurs SOLO DANCE CONTEST 2018 odbędzie się w ramach Gdańskiego Festiwalu Tańca, w terminie 11 – 15.06.2018r.

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs upływa 31 marca 2018 r. (szczegóły w regulaminie konkursu na stronie www.gdanskifestiwaltanca.pl – uwaga: liczy się data wpływu zgłoszenia do Klubu Żak).

Do Konkursu można zgłaszać sola, których premiera odbyła się w terminie między 1 stycznia 2016 a 30 marca 2018r. lub specjalnie przygotowane na konkurs (premiera w ramach Konkursu), nie krótsze niż 5 minut i nie dłuższe niż 20 minut. Do konkursu można zgłosić maksymalnie dwa sola. Zgłoszone sola będą oceniane przez 5 osobowe międzynarodowe jury, które dokona preselekcji, a następnie będzie oceniać w konkursie głównym. Do finału zostanie wybranych maksymalnie 6 tancerzy. Jury będzie oceniać tancerzy i sola za walory artystyczne, za poziom techniki tanecznej, za oryginalność, za świadomość przestrzeni scenicznej i za dramaturgię choreografii. W Konkursie przewidziano 3 nagrody: I nagroda – 3.000 Euro, II nagroda – 2.000 Euro i III nagroda – 1.000 Euro.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wszelkie pytania w języku polskim lub angielskim dotyczące warunków udziału w konkursie należy kierować na adres: gft@klubzak.com.pl.