L1 danceFest2011

W ramach jubileuszowej edycji  festiwalu tańca L1 danceFest 2011 prezentowane będą spektakle z Polski, między innymi spektakl trójmiejskich artystów Anny Steller i Jacka Krawczyka „Delia”.
Szczególna uwaga poświęcona Polsce sprowadza się do prezentacji występów solowych  Małgorzaty Haduch, Agaty Maszkiewicz i spektaklu Anny Steller i Jacka Krawczyka.
Wydarzeniem towrzyszącym prezentacji spektakli będzie panel dyskusyjny „Talking Through”.
Małgorzata Haduch poprowadzi warsztat z improwizacji z zastosowaniem technik Davida Zambrano” Flying Low& Passin Through” .