Studio Matejka

Studio Matejka – to laboratorium teatru fizycznego prowadzące badania w zakresie technik performansu XXI wieku, które funkcjonuje ponad granicami – między poszczególnymi gatunkami

performansu, różnymi technikami treningowymi oraz między ekspresją indywidualną a rezonansem grupowym.

W toku praktycznych badań aktorzy rozwijają sprawność, by móc „wypowiedzieć się” fizycznie, wykorzystując różne myśli, obrazy i słowniki.

Celem Studia Matejka nie jest stworzenie czegoś „odmiennego” od istniejących praktyk performatywnych i systemów treningowych.

Traktujemy istniejące metody jako punkt wyjścia do poszukiwań pedagogicznych i twórczych, tworząc mapę odkryć, rozpoznając wzorce i/lub sprzeczności, i włączamy je do powstającej pracy.