Rafał Dętkoś

Absolwent wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Rafał Dętkoś swoją działalność twórczą dzieli na dwie dziedziny MUZYKĘ i DESIGN. Jest współtwórcą grup UCHO i SOLARIS oraz Światowej Sławy Śpiewaczki. Tworzył także muzykę do spektakli teatralnych m.in. ,, Edenu” Teatru Dada von Bzdülöw oraz spektaki Teatru Okazjonalnego. Elektroniczna muzyka, którą prezentuje Dętkoś, to brzmienia realizowane przy pomocy instrumentu jakim jest komputer. Abstrakcyjna forma dźwięku wydobywana z cyfrowych trzewi komputera w poszukiwaniu nowej ekspresji muzycznej.

 

Rec&Abstrakt to duet Karolina Rec (wiolonczela),  i Rafał Dętkoś (elektronika). Połączenie klasycznego brzmienia strun ze współczesnym instrumentem jakim jest komputer. Wiolonczela, której rola została zredukowana głównie do interpretacji „historycznej”, w połączeniu z elektroniką to nie tylko zjawisko interesujące sonorystycznie. Takie zestawienie potraktować można również jako próbę nowego podejścia do kameralistyki, której założeniem jest partnerstwo w tworzeniu homogenicznego współbrzmienia. Efekt tego połączenia stanowi harmoniczna forma, której wszystkie elementy są nierzadko w opozycji względem siebie.

 

Muzyka Rafała Dętkosia w spektaklach :

2005, Muzyka do spektaklu teatru,, Teatr Okazjonalny „Kwadrat. Wersja 6” Sopocka Scena OFF de BICZ w zespole: Rafał Dętkoś, Grzegorzem Welizarowiczem

2006, Muzyka do spektaklu Teatru Okazjonalnego „Alchemik Halucynacji” – Sopocka Scena OFF de BICZ

2006, Muzyka do spektaklu Teatru Dada von Bzdulow „Eden” w zespole: Rafał Dętkoś, Grzegorzem Welizarowiczem

2007, muzyka do spektaklu „Visitores” Julia Mach, Filip Szatarski – Sopocka Scena OFF de BICZ

2009, Muzyka do spektaklu teatru,, Teatr Okazjonalny „Powiększenie” Sopocka Scena OFF de BICZ w zespole: Karolina Rec (wiolonczela), Rafał Dętkoś (elektronika)

2009, Muzyka do spektaklu „the fishinyou” Julia Mach Spektakl zrealizowany dzięki pomocy tanz ist-Festiva

2010, Muzyka do Spektaklu ” Solaris”,