Magdalena Jędra

Magdalena Jędra – tancerka, choreografka, performerka. Zaczęła tańczyć w Gdańskim Teatrze Tańca Melissy Monteros i Wojciecha Mochnieja (1997–1999). W 2005 wraz z muzykami Grzegorzem Welizarowiczem i Zbigniewem Bieńkowskim oraz Anną Steller stworzyli swój pierwszy wspólny spektakl pod tytułem Good Girl Killer, od którego został przyjęta nazwa ich grupy. Jej spektaklom blisko jest do idei performansu i nurtu site-specific. Improwizacja jest dla niej podstawą procesu twórczego, a pracę nad spektaklem rozumie jako poddanie się temu procesowi. W swojej pracy artystycznej lubi posługiwać się jednocześnie odmiennymi stylistykami oraz środkami właściwymi kategoriom określanym jako kultura pop czy „kultura wysoka”.
Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców za spektakl Good Girl Killer (2006). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wielokrotna stypendystka Urzędu Miasta w Gdańsku oraz Samorządu Województwa Pomorskiego. Rezydentka pierwszej wymiany choreografów między Polską a Filadelfią, realizowanym przez Art Stations Foundation w Poznaniu, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Polski w Nowym Jorku i Dance/USA Philadelphia.
Prowadzi zajęcia z techniki tańca współczesnego i improwizacji. Współpracuje z wieloma polskimi twórcami, stale z Anną Steller. Mieszka w Gdańsku.
Realizacje autorskie: Teletransis (2002), Konstrukcja symboliczna (2003), Teoria hałasu (2004), Good Girl Killer (we współpracy z GGK, 2005), Junkie (2006), Akcja (we współpracy z GGK, 2008) Parallel (2009), Dziewczynki w czerwonych bucikach (we współpracy z Anną Steller, 2010), Konfetti (2010), Le Sni (we współpracy z Anną Steller, 2010), Have a Nice Hell (we współpracy z Anną Steller, 2010), Lotta i Gula (we współpracy z Anną Steller, 2011), Le Pas Jaques (2011), Gloria! (we współpracy z Anitą Wach, Magdaleną Tuką i Anną Steller, 2013), Ruch myśli. Rekonstrukcja (2014), Europa. Śledztwo (we współpracy z Izą Szostak i Weroniką Pelczyńską, 2014).

Włane realizacje: 2002 „Teletransis”, 2003 „Konstrukcja Symboliczna”, 2004 „Teoria Hałasu”, 2005 „Good Girl Killer”, 2006 „Junkie”, 2008 „Akcja”, 2009 „Parallel”, 2010 „Le sni”, 2010 „Have a Nice Hell”, 2011 „Lotta i Gula”, „Le pas Jaques”.

Inne projekty: 2004 „Odys-Seas”, 2006 „Zum Beispiel”, 2006 „Yes Prince, No Prince”, 2007 „Nawrotnik”, 2006-2007 międzynarodowa wymiana choreografów „co-operacja” Gdańsk-Genewa-Paryż, 2008 „Barricade of Love”, 2009 „Osez!” Festiwal d’ete de Quebec, 2010 „Orzech. Wiewiórka”, 2011 „The show must go on”, 2012 „New (dis)order”. Od 1999 roku prowadzi warsztaty z techniki tańca współczesnego oraz improwizacji.

 

 

Fragment spektaklu ” Parallel”

 

Fragment spektaklu Good Girl Killer ” Akcja ” Jędra/Steller/Dziemaszkiewicz/Welizarowicz