Katarzyna Antosiak

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w
Gdańsku (2005), absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale
Socjologii (2010); Od 2008 roku związana artystycznie z grupą tańca
Gabinet Ruchomych Obrazów, działającą w ramach Akademickiego Centrum
Kultury „Alternator” UG; Stypendystka Prezesa Rady Ministrów (2004);
Stypendystka Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne (2005);
Laureatka I Nagrody XIV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca w kategorii tańca
współczesnego (2005); laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
za prowadzoną działalność artystyczną (2010); W ostatnim czasie wzięła
udział w projekcie „Sny o Wolności” w chor. A. Morawca a od września br.
współpracuje z Sopockim Teatrem Tańca.