Wydarzenie specjalne – odsłonięcie tablicy

Odsłonięcie tablicy poświęconej Janinie Jarzynównej-Sobczak

Fragmenty z wywiadu z Janiną Jarzynówną-Sobczak, przeprowadzonego
przez Annę Jęsiak, „Dziennik Bałtycki”, 27.01.1995 r.

Sztuka niezwykła

W tańcu nie ma tematów tabu – miłość kochanki i matki, wolność jednostki, pokój, samotność, szukanie prawdy – te sprawy tak bardzo każdemu z nas bliskie znajdują przecież odbicie w balecie i ja też do nich się odwoływałam. Zawsze wierzyłam w niezwykłą ważność tej sztuki, predestynowanej do ukazywania problemów egzystencjalnych, spraw współczesnego człowieka.

Klasyka nie wystarcza

Zawsze jednak byłam przekonana, że klasyka (…) nie wystarcza, że nawet ta najwspanialsza nie jest w stanie tej tematyki wyrazić. Od początku więc poszukiwałam takich form ruchu, które mogłyby ją przedstawić. A do tego trzeba było po prostu przygotować tancerzy. Podstawą tej sztuki jest oczywiście technika tańca, ale dla mnie niezwykle ważne było również kształtowanie indywidualności tancerzy – wyrazistość gestu, umiejętności pogłębionej interpretacji, tworzenia kreacji aktorsko- baletowej. Wyznawałam zasadę, że w tym procesie formowania indywidualności dać trzeba uczniowi choćby margines twórczej swobody, sprawić, by wraz z pedagogiem stał się współtwórcą. Było to wtedy nie tylko mało popularne, ale nawet nieznane.

Talent

Jak go poznać? To pewna wrodzona predyspozycja, łatwość przyswajania techniki ruchu. Ale nie tylko. Wśród wielu bardzo sprawnych ludzi niekoniecznie spotyka się talent. Talent to indywidualność, własne spojrzenie na sztukę, wrażliwość nadająca gestowi, ruchowi, formie określony i niepowtarzalny wyraz. Talent to wnętrze tancerza, jego osobowość.

Sukces

Realizacji było bardzo dużo. W sumie ponad 40, licząc pełnospektaklowe przedstawienia baletowe oraz miniatury. Powszechnie za największe osiągnięcie uznano Cudownego Mandaryna, bo w nim dość radykalnie zaznaczyło się poszukiwanie nowej formy. Narzuciła ją muzyka, pełna dramatycznego wyrazu i niezwykłej ekspresji. Bardzo śmiało przekroczyliśmy tu próg między tradycją a nowoczesnością.

Tablica ufundowana przez ZASP

 

link do źródła