VII Mandala Performance Festival we Wrocławiu

Główną ideą festiwalu jest prezentacja sztuki tańca współczesnego i performance. Różnorodność prezentacji artystów i wielokulturowość postaw twórczych są kluczowymi elementami projektu. Do programu zaproszeni zostali artyści z Polski, ze Szwajcarii, z Włoch i Meksyku. Dynamizm sztuki powoduje, że ortodoksyjne trzymanie się granic gatunkowych jest coraz mniej możliwe. Dlatego repertuar VIII edycji festiwalu jest bardzo różnorodny: meksykański artysta Desiderio Däxuni znajduje punkt wyjścia swojego pokazu w rytuale, Francesca Pennini ze swoją grupą zgłębia formuły i statusy przedstawień, dyskutując nad mechanizmami i zasadami, które nimi rządzą, międzynarodowy kolektyw Pink Mama Theatre z Berna analizuje problem tożsamości, alienacji, łączy w swoich działaniach taniec z muzyką, słowem i improwizacją. Sopocki Teatr Tańca zaprezentuje we Wrocławiu spektakl inspirowany twórczością Salvadora Dali , przedstawienie z uniwersalnym przesłaniem, ze świetną, abstrakcyjną scenografią, natomiast wyjątkowa artystka Sylwia Hanff w swoim solo Arya eksploruje  butō jako taniec medytacyjny. Anna Piotrowska w Close to gate No. 5 (or landscape clitoris) łączy ruch, taniec ze sztukami wizualnymi, eksperymentuje z przestrzenią. Performance Have a Nice Hell kolektywu Good Girl Killer pozbawiony jest eatralnych atrybutów i zbędnej estetyzacji. Całość to wariacja na temat strachu, we fragmentach tak emocjonalna, że aż absurdalna. W programie wystąpi również Wydział Teatru Tańca w Bytomiu/PWST w Krakowie z interesująca reinterpretacją Jeziora łabędziego. Taniec i performance uważane są za dziedziny sztuki, które przekraczają granice i gatunków i stanowią swoiste terytoria badawcze dla współczesności. Podobne cele patronują wrocławskiemu festiwalowi.

Wrocław: VIII Mandala Performance Festival

11 kwiecień 2012 – 16 kwiecień 2012 | godz. 19:00 | Centrum Sztuki IMPART | 50-412 Wrocław

 

(oprac. na podstawie tekstu Adama Kamińskiego, kuratora festiwalu)