Faktor T, Andzrej Z. Kowalczyk

Recenzja „Faktor T” Andzrej Z. Kowalczyk/ Kurier Lubelski

Wielki wybuch tańca

 

Trwają 12. Spotkania Teatrów Tańca. Gdański teatr Dada von Bzdülöw należy do tych zespołów, które zrobiły najwięcej dla wyprowadzenia tańca współczesnego ze swoistego getta odwiedzanego tylko przez wtajemniczonych fanów.

 

W swoich realizacjach grupa Leszka Bzdyla konsekwentnie zaciera międzygatunkowe granice i wpisuje teatr tańca w obszar szerszego zjawiska, jakim jest teatr – nazwijmy go tak – poszukujący. Ponieważ jestem przekonany, że gatunkowa czystość może (choć oczywiście nie musi) być czynnikiem ograniczającym, a najciekawsze zdarzenia bardzo często powstają gdzieś na styku rozmaitych gatunków, tradycji i stylów, przeto zawsze z dużym zainteresowaniem czekam na festiwalowe występy gdańszczan. Tym bardziej że Dada ma w swoim składzie Katarzynę Chmielewską, jedną z najbardziej fenomenalnych tancerek, jakie kiedykolwiek widziałem. I nigdy nie doznałem zawodu.

 

Nie inaczej było i w tym roku. Teatr Dada von Bzdülöw przyjechał na Spotkania ze spektaklem „Faktor T” inspirowanym esejem Stefana Themersona, awangardowego filmowca, pisarza i filozofa. Zawartą w nim wizję ludzkiej egzystencji jako nieustającego konfliktu między naturalnymi pragnieniami człowieka a awersją wobec metod prowadzących do ich realizacji, gdańscy artyści przenoszą na płaszczyznę kondycji współczesnego teatru, w sferę relacji aktor – widz. Czynią to w charakterystycznym dla siebie stylu, do którego podszyty absurdem humor Themersona przystaje wręcz idealnie. Świetnie wykorzystując własną fizyczność i znakomite przygotowanie techniczne, tancerze z Dady wzbogacają swoje role aktorstwem naprawdę wysokiej próby. A w dodatku wciągają publiczność w swoistą estetyczno-intelektualną grę. W efekcie otrzymujemy spektakl z pozoru autotematyczny, ale z całą pewnością nie hermetyczny, który może przekonać do teatru tańca tych, którzy dotychczas mieli z nim kontakt sporadyczny.

 

Andrzej Z. Kowalczyk,

Polska – Kurier Lubelski, 12.11.2008