Kolektyw Square Dance

OGRÓD POWOLNOŚCI | PREPARACJA
INSTALACJA PRZESTRZENNO-DŹWIĘKOWA

Środowisko dźwiękowe stworzy kontrabasista i kompozytor Olo Walicki, który przygotowuje specjalnie skomponowaną, nagraną i odtwarzaną w systemie kwadrofonicznym autorską narrację muzyczną, towarzyszącą i określającą preparowany OGRÓD POWOLNOŚCI. Aranżację wizualną opracowali artyści Maciej Chodziński oraz Maksymilian Podleśny. Ich ingerencje dążą do symbolicznego zamrożenia przestrzeni ogrodu zimowego ECS. Organiczne, fraktalne formy roślin zostaną zestawione z zimnymi, geometrycznymi bryłami nawiązującymi do struktur lodu. Regularne formy szklano-aluminiowych prostopadłościanów i chłodne światło wzbogacone środowiskiem dźwiękowym mają symulować stan torporu – kontrolowanego obniżenia temperatury ciała, któremu towarzyszy spowolnienie pracy serca i innych czynności fizjologicznych.

kuratorzy | Natalia Cyrzan, Olo Walicki
środowisko dźwiękowe | Olo Walicki
instalacja przestrzenna | Maciej Chodziński i Maksymilian Podleśny