Lotta i Gula | Good Girl Killer

Zapraszamy na performance Lotta i Gula, w wykonaniu Magdaleny Jędry i Anny Steller.

LOTTA i GULA

performance

22 i 24.07 | piątek i niedziela | 22.00 | schody ul. Haffnera 25

autorki: Good Girl Killer [Magda Jędra + Anna Steller]

Good Girl Killer w swym performensie nawiąże do kryminalnych historii z przedwojennego Sopotu. Performerki wcielą się w przedwojenne tragiczne bohaterki autentycznych wydarzeń. Wykorzystując estetykę ekspresjonizmu, przedwojennych filmów, a także posługując się słowem oraz tańcem przeniosą
widzów w czasie by mogli na chwilę stać się mieszkańcami międzywojennego Sopotu.

GOOD GIRL KILLER [MAGDA JĘDRA + ANNA STELLER]

Kolektyw Good Girl Killer powstał w 2005 roku z inicjatywy Magdy Jędry, Anny Steller, Zbigniewa Bieńkowskiego i Grzegorza Welizarowicza. W swojej twórczości podejmujemy działania zacierające formalne granice między sztukami, nie czyniąc podziału na kulturę wysoką i popularną, korzystamy z osiągnięć nowej technologii, aczkolwiek z sentymentem odwołujemy się do przeszłości. Stylistyka, którą się posługujemy, określa nas samych, nasze doświadczenia, nasze idee i jest szczerym odbiciem naszych fascynacji czy wszelkich eksperymentów, którym się poddajemy. O ile pierwsze produkcje GGK wpisują się w formę teatru tańca to ostatnim realizacjom grupy: „Le sni” zrealizowanym w Sanatorium Leśnik, „Tożsamość  Miejsca” w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa, czy „Dziewczynki w czerwonych bucikach” na Streetwaves, bliżej do idei performensu i nurtu site specific.