Schechner Richard

Richard Schechner (ur. 23 sierpnia 1934) – badacz, wydawca, jedna z czołowych postaci współczesnego teatru, reżyser, teoretyk, krytyk.

Jest profesorem performatyki w katedrze Tisch School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim oraz wydawcą kwartalnika „TDR: The Journal of Performance Studies”.

Jest naczelnym redaktorem serii „Worlds of Performance”,  wydawanej przez Routledge.

Twórca eksperymentalnego teatru The Performance Group i jego głośnych przedstawień (Commune, Dionysus in ’69).

Wieloletni redaktor „TDR” („The Drama Review”). Członek rad naukowych National Endowment for the Humanities i Smithsonian Institution oraz Fundacji Fulbrighta i Guggenheima. Public Domain: Essays on the Theater (1969)
Environmental Theater (1973)
Essays on Performance Theory, 1970-1976 (1977)
The End of Humanism (1982)
Between Theater and Anthropology (1985)
Performance Theory (1988)
Przyszłość rytuału (The Future of Ritual: Writings on Culture and Performance 1993; wyd. polskie 2000)
Performatyka: Wstęp (Performance Studies: An Introduction 2002; wyd. polskie 2007).

Richard Schechner jest wydawcą magazynu The Drama Review poświęconego sztukom performatywnym.

link TDR

link do hasła Richard Schechner