Essen/PACT Zollverein

Trwa nabór do festiwalu badawczego 1/2/8 – URBAN FRICTIONS, organizowanego przez PACT Zollverein w Essen. 1/2/8 – URBAN FRICTIONS jest nową, scentralizowaną, długoterminową inicjatywą badawczo-rozwojową, ze szczególnym uwzględnieniem punktów stycznych między wiedzą i działaniem. Format stwarza możliwości spokojnej pracy w ramach platformy otwartej na współpracę między ludźmi, przedmiotami, przestrzenią, technologią i działaniami eksperymentalnymi.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 7 maja – 2 czerwca 2018.

 

Podczas festiwalu przestrzeń miejska Essen gości działania artystyczne, społeczne i polityczne, zderzające ze sobą odmienne typy infrastruktury, potrzeb i rzeczywistości, tworząc złożone i produktywne napięcia. Fora, prezentacje projektów, otwarte laboratoria oraz badania terenowe otwierają uczestników i uczestniczki na nowe perspektywy, oferując czas i przestrzeń do ich eksploracji. 1/2/8 – URBAN FRICITIONS gromadzi osoby ze środowisk badawczych, twórczych i społecznych, które skutecznie kształtują strukturę przestrzeni miejskiej.

 

W trakcie kilkutygodniowego festiwalu artyści, naukowcy, dziennikarze, urbaniści, architekci oraz przedstawiciele innych dziedzin prowadzą indywidualne i wspólne projekty badawcze oraz biorą udział w dialogu w formie spotkań, wymiany i eksperymentów prowadzonych w ramach sympozjów, otwartych laboratoriów, prelekcji, wykładów, spotkań i prezentacji.

Osoby uczestniczące w festiwalu mogą zapraszać przedstawicieli innych dziedzin do udziału we własnych projektach oraz włączać się w działania innych rezydentów (wykłady, dyskusje, etc.). PACT Zollverein zapewnia partnerom/kom dialogu zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie oraz diety na czas festiwalu.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

poniedziałek, 19 lutego  2018 (do godziny 17.00)

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online.

 

W ramach rezydencji oferowane są: 
– sala prób (od 63 do 173 m2)
– zakwaterowanie (maksymalnie 6 osób)
– tygodniowa dieta w wysokości 500 euro dla realizatorów projektu (do 6 osób)
–  zwrot kosztów jednej podróży tam i z powrotem dla każdego uczestnika (po uprzednich uzgodnieniach)
– sprzęt (po uprzednim uzgodnieniu i w zależności od dostępności)
– możliwość korzystania z zaplecza technicznego (po uprzednim uzgodnieniu i w zależności od dostępności)
– możliwość zorganizowania wykładów, warsztatów, wystaw lub spektakli (po uprzednim uzgodnieniu)

 

Zgłoszenia online powinny zawierać: 
• opis projektu badawczego (do 3000 znaków ze spacjami)
• krótkie CV w układzie chronologicznym dla każdego z realizatorów projektu (maks. 2000 znaków ze spacjami)
•mile widziane linki do stron internetowych prezentujących dotychczasową działalność artystyczną lub badawczą.

 

KONTAKT:

Simone Graf & Matthias Mohr

Tel: +49 (0)201.289.47 12

simone.graf@pact-zollverein.de

matthias.mohr@pact-zollverein.de

www.pact-zollverein.de

 

źródło